1. Hồ sơ cần chuẩn bị để làm thủ tục ngân hàng
  • Khách hàng cá nhân
  • Khách hàng doanh nghiệp (đơn vị)
 
  1. Bảng tạm tính lãi suất dành cho khách hàng trả góp