1. Chính sách bảo hành

Trong suốt thời kỳ bảo hành, Honda Ô tô Việt Trì chịu trách nhiệm sửa chữa miễn phí (phụ tùng và/ hoặc nhân công) về các khuyết tật về vật liệu và sản xuất theo các điều kiện và điều khoản bảo hành đã được đặt ra thông qua Honda Ô tô Việt Trì.

 

 2. Gia hạn bảo hành

Tham gia chương trình Gia hạn bảo hành của Honda Ô tô Việt Trì, chiếc xe của bạn sẽ được:
+ Tăng giá trị của xe khi hết hạn bảo hành.
+ Kéo dài thời hạn bảo hành tiêu chuẩn (bảo hành xe mới) với 2 lựa chọn:
- Gói Gia hạn bảo hành 1 năm hoặc 25.000km
- Gói Gia hạn bảo hành 2 năm hoặc 50.000km
(tùy điều kiện nào đến trước)
+ Sử dụng dịch vụ tại Honda Ô tô Việt Trì.
+ Dịch vụ sửa chữa và cứu hộ lưu động (chi phí thỏa thuận).